עיצוב אתרים מאז ועד היום פברואר 2009 פרקים במאמר:

בעיצוב אתרים בראי 3 השלבים

רצף אידיוסינקרטי בעיצוב אתרים

כפי שראינו, עיצוב אתרים, ככל מוצר אחר, עובר 3 שלבים בדרכו מלידה למוות.
עם זאת, סדר המעבר בין השלבים כשהמדובר בעיצוב אתרים, אינו כשל שאר המוצרים.

רוב המוצרים, הנהנים מהיסטוריה עתיקה, זכו לעבור בין השלבים כסדרם וכהלכתם. עיצוב אתרים הופיע לתוך הסצינה בשלב מתקדם. אתר אינטרנט הוא מוצר חדש ומתקדם, ולכן המעבר שלו בין השלבים אינו כשל קודמיו.

עיצוב אתרים וייחודיותו

עיצוב אתרים, ככל מוצר, נולד לתוך השלב הראשון. באתרים הראשונים, לא נודעה כלל חשיבות לעיצוב כמשרת של פונקציונליות. די היה בעצם היותם שם. ההצדקה לעצם קיומם היתה נעוצה בערך האינפורמציה שהכילו, ולא בצורתם החיצונית או בהשפעות שלה על אופן השימוש בהם.

המוזר שבעניין הוא שהרוב המכריע של האתרים עדיין נטועים עמוק בשלב זה, וחלקם הגדול אף הכביר לעשות, וביצע את הקפיצה לשלב השלישי, מבלי לעבור קודם בשלב השני. הבה נביט בעניין ביתר פירוט...

עיצוב אתרים – הקפיצה הגדולה (סאלטה במקום?)

עיצוב אתרים היא דוקטרינה צעירה. אתר אינטרנט כמוצר זמין לנו מזה כעשרים שנה, ולכן ניתן להתחקות ביתר קלות ודיוק אחר המסלול אותו עבר מלידתו ועד הסטאטוס הנוכחי שלו.

אתר אינטרנט נולד, ככל המוצרים לשלב הראשון – עיצוב כקיום. בשנים הראשונות של הרשת, מה שחשוב היה אם יש לך אתר, לא איזה אתר יש לך, או איך הוא מעוצב. עיצוב אתרים כדוקטרינה עוד היה בחיתוליו, עיקר הקמת אתרים היה בקוד, והדרך לעצבם, כמו גם הכלים העיצוביים עוד טרם התגבשו לכדי דוקטרינה קוהרנטית.

המהלך המפתיע של עיצוב האתרים

המהלך המפתיע שביצע אתר האינטרנט כמוצר היה הדילוג על השלב השני, והקפיצה הישר לשלב השלישי – העיצוב כרגש. תוך פחות מעשר שנים החלו בעלי אתרים לשים את הדגש יותר ויותר על האיכויות הרגשיות והאסטטיות של אתריהם, מבלי להשקיע תשומת לב או משאבים ביעילות/פונקציונליות של אתריהם.

עיצוב האתר הפך לקריטי בחשיבותו באותם אזורים בהם הוא משפיע על התחושה וה"יופי" ונשאר זניח כל עוד הוא מתייחס לשמישות, נגישות, יעילות תפקוד והדרך בה הוא תורם להשגת מטרות האתר.

עיצוב אתרים הפך בן לילה לעניין שברגש מבלי לעצור בתחנה המצופה, ולתרום לפונקציונליות של המוצר. רק בשנים האחרונות החל הדיבור על פונקציונליות ושמישות להתפשט ולצבור תאוצה, ואפילו חדור מעבר לספירת השיח המקצועי פרופר לידע הציבורי הפופולרי.

מהי הסיבה שבעקבותיה הוכיחה את עצמה דוקטרינת עיצוב האתרים כחריגה? מדוע דילג עיצוב האתרים על השלב השני בדרכו המהירה לשלב השלישי? דיון מעמיק יותר במהלך האידיוסינקרטי של עיצוב אתרים יזכה להתייחסות נפרדת ומעמיקה בעתיד באתר זה.
עיצוב אתרים וורדפרס
את/ה מוזמן/ת ליצור קשר ולשמוע עוד איך נוכל לעצב אתר בוטיק במיוחד עבור צרכיך ותקציבך.

עיצוב אתרעיצוב אתרים