עיצוב אתרים מאז ועד היום פברואר 2009 פרקים במאמר:

עיצוב אתרים – שלבים בדרך

עיצוב אתרים בראשית הדרך

בראשית דרכה של האינטרנט עיצוב האתרים היה מוגבל בהיקפו ובחשיבותו.
היקפו המוגבל של עיצוב האתרים נבע מהמגבלות החמורות שהכתיבה הטכנולוגיה, ובעיקר קצב ההורדה האיטי. חשיבותו היתה מוגבלת בשל מיעוט האתרים המתחרים על אותה נישה, וההבדלים המהותיים הרבים ביניהם (כפי שיפורט בהמשך).

היקף מוגבל בעיצוב אתרים

בשל קצב ההורדה האיטי להחריד, עיצוב האתרים היה חייב להיות כזה שמאפשר את טעינתם תוך פרק זמן סביר. אי אפשר היה להעמיס על העמוד תמונות או אובייקטים גרפיים/ויזואליים אחרים, שכידוע שוקלים הרבה יחסית לטקסט וצבעוניות html. אילוץ מובהק שה להצטמצם בכמות ובאיכות האלמנטים הגרפיים/ויזואליים באתר הביא להיקף מצומצם של עיצוב באתרים.

חשיבות מוגבלת של עיצוב האתרים

חשיבותו של עיצוב האתרים עולה ככל שעולה התחרות בין האתרים, וככל שהפער המהותי/טכנולוגי ביניהם קטן (עוד בהמשך). אם יש רק אתר אחד המציע שירות נחוץ, אין כמעט משמעות לרמת העיצוב שלו. בניגוד לכך, אם קיימים אלפי אתרים מתחרים, המציעים את אותו שירות, אין להם להתבסס אלא על עיצוב האתרים כעל נקודת הבידול.

אותה השפעה מחוללת גם רמת הקירבה המהותית/טכנולוגית בין המתחרים: ככל שהשירות המוצע דומה יותר, כך עולה חשיבות עיצוב האתרים כאספקט המבדל היחיד.

ראינו כי בתחילת דרכה של האינטרנט עיצוב האתרים היה מוגבל בהיקפו וחשיבותו. עוד אלמנט שהשפיע על היקף מוגבל זה היה קצב ההורדה (מהירות החיבור).

קצב ההורדה ועיצוב האתרים

יש לציין כי פרק הזמן הסביר לטעינת עמוד הולך ומתקצר עם השנים. פרק זמן זה, הוא פרק הזמן העובר בין הלחיצה על הלינק, או סיום הקלדת הכתובת בדפדפן, ועד סיום טעינת העמוד. פרק זמן זה משפיע על דוקטרינת עיצוב האתרים באופן מובהק. אם בתחילת דרכה של הרשת, היה הגולש הממוצע מוכן להמתין כחצי דקה עד לקבלת האינפורמציה בה היה מעוניין, הרי כיום, למרות הזינוק של קצב ההורדה, מוכנים הגולשים להמתין לא יותר משלוש שניות.

למרות עובדה זו, ניתן להשתמש היום בתמונות ובאלמנטים גרפיים/ויזואליים בכמות המניחה את הדעת, ומאפשרת מרחב רב לביטוי עקרונות דוקטרינת עיצוב האתרים, מהסיבה הפשוטה שההתקדמות בקצב ההורדה משיגה את הירידה בסבלנות הגולש ובזמן שהוא מוכן לחכות כדי לקבל את האינפורמציה שלו.
עיצוב אתרים וורדפרס
את/ה מוזמן/ת ליצור קשר ולשמוע עוד איך נוכל לעצב אתר בוטיק במיוחד עבור צרכיך ותקציבך.

עיצוב אתרעיצוב אתרים