Bounce Rate - גונב לך לקוחות! נובמבר 2009 פרקים במאמר:

עיצוב אתרים שמישים - בעייתיות המדדים

עיצוב אתרים שמישים אינו מטרה בפני עצמו.
עיצוב האתר הוא כלי שמטרתו להגדיל את הרווחים לבעל האתר.
כדי למדוד את הצלחתו של כלי זה, משתמשים במעקב סטטיסטי אחרי מספר נתונים, המשקפים אספקטים שונים בדפוסי הגלישה.

יחסי הניתור הם כלי לאבחון בעייתיות באתר. כלי זה אינו נעדר בעיות, ככל הכלים והמדדים למעקב אחר ביצועי האתר. בעבר היה מקובל להתחשב בנתון "הגולשים הייחודיים" – מספר הגולשים השונים המגיעים לאתר מדי פרק זמן. נתון זה לא משקף את הצלחת האתר מכיוון שאם גולש מגיע לאתר, ועוזב אחרי שתי שניות מבלי להמשיך ולגלוש לעמודים נוספים, הוא אולי מקדם את נתון הגולשים הייחודיים, אך למעשה לא תרם לאתר (ואף הזיק לו בהעלאת אחוזי הניתור, על כל ההשלכות השליליות שיש לדבר מבחינת קידום האתר ביחס למנועי החיפוש), וחשוב מזה – לא הפך ללקוח.

עיצוב אתרים שמישים, המביאים לרווחים כלכליים, אינו נשען רק על תנועה, אלא גם על האפקטיביות של מיצוי התנועה (לחץ כאן ללמוד עוד על הדרכים השונות למיצוי התנועה לאתר ).

הצלחת האתר אינה נמדדת בכמות הגולשים הנחשפים אליו, אלה בכמות הגולשים ההופכים ללקוחות. נתון זה אמנם מושפע מכמות הגולשים הייחודיים, אך הוא גם מושפע לא פחות מאחוזי הניתור, ומעוד מדדים.
עיצוב אתרים וורדפרס
את/ה מוזמן/ת ליצור קשר ולשמוע איך עיצוב אתרים ממוקדי משתמש יכול להגדיל את התפוקה.

עיצוב אתרעיצוב אתרים