Bounce Rate - גונב לך לקוחות! נובמבר 2009 פרקים במאמר:

עיצוב אתרים שמישים - הורדת אחוזי הניתור

הדרכים המקובלות להורדת אחוזי הניתור הן:
  • הכנסת לינק ברור המוביל לעוד אינפורמציה הקשורה בנושא, ונמצאת בעמוד אחר.
  • הכנסת מספר לינקים ברורים לאינפורמציה דומה.

הנהגת נוהל של עיצוב איטרטיבי, והקמת מספר עמודים "מתחרים" הנושאים את אותו תוכן, אך מעוצבים בדרכים שונות ומתחרים ביניהם על הישגים, היא הדרך היעילה ביותר לשכלול האתר ולהשגת אחוזי ניתור נמוכים.
עיצוב אתרים וורדפרס
את/ה מוזמן/ת ליצור קשר ולשמוע איך עיצוב אתרים ממוקדי משתמש יכול להגדיל את התפוקה.

עיצוב אתר